กองบรรณาธิการวารสารวิเทศศึกษา
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ที่อยู่ทางไปรษณีย์

จิรเมธ รุ่งเรือง
คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 076-276-612
Fax: 076-276-263

ข้อมูลติดต่อที่สำคัญ
JoomShaper